Všeobecné informace

datum konání:
6. - 8. října 2022
místo konání:
Parkhotel Congress Center Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň[/B]
pořadatel:
GALÉN - SYMPOSION, s.r.o.
v odborné spolupráci s Českou diabetologickou společností ČLS JEP
odborný garant:
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Diabetologické centrum I. interní kliniky FN Plzeň

V případě nepříznivé epidemiologické situace je změna podoby konference vyhrazena.
Konference je určena pouze pro odbornou veřejnost.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK
a bude ohodnocena kreditními body.
Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.