Všeobecné informace

Datum konání:6. - 8. října 2022
Místo konání:Parkhotel Congress Center Plzeň
(U Borského parku 31, Plzeň)
Pořadatel:GALÉN - SYMPOSION, s.r.o.
v odborné spolupráci s Českou diabetologickou společností ČLS JEP
odborný garant:prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
(Diabetologické centrum I. interní kliniky FN Plzeň)
V případě nepříznivé epidemiologické situace je změna podoby konference vyhrazena.
Konference je určena pouze pro odbornou veřejnost.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK
a bude ohodnocena kreditními body.
Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.